DENİZ ÜLKESİ | SEALAND

Kataloğu indirmek için | To download the catalogue
DİKEY | VERTICAL: Cep telefonu için | For cellular phones
YATAY | HORIZONTAL: Bilgisayar/tablet için | For desktop/tablet
HIGH (.zip): Baskı için | For print
Broşürü indirmek için | To download the brochure
A3: Düşük PDF | Low PDF

Bodrum Deniz Müzesi, Halikarnas Balıkçısı’nın “Merhaba”sını, Merhaba Günü’nde küresel bir dostluk ve barış çağrısına dönüştürme girişiminde bulunuyor. Bizler de Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan 17 Nisan Merhaba Günü’nü denize ve onun müzesine dair bir sergiyle, Deniz Ülkesi sergisiyle vurguluyor ve kutluyoruz. 

Sergi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar gezilebilir.

Deniz Ülkesi’ne ulaşmak için sanatın dönüştürücü gücünü yanımıza alarak yaratıcı bir birliktelikle yola çıktık. Denizlerin ve sanatın birleştirici, sınırları aşan, eşitlikçi ve kapsayıcı yanlarını birer insanlık unsuru olarak açığa çıkarmak istedik. Bunun için, insanlık onuruna ait tüm bu değerlerin yaşam rotamıza rüzgâr olacağı Deniz Ülkesi’ne doğru açıldık. Uzak, yakın ve açık denizlerde sınırsızlık ve sonsuzluk duygusuyla dolaşıp iller, göller, denizler, kıtalar aşarak gerçek bir özgür dünya çağrısı için Deniz Ülkesi’nde buluştuk. İstanbul, Londra, Lizbon, Zürih, Nisiros, Bakü ve Bodrum’da yaşayan sanatçılarla kendine özgü bir yaşam alanı olarak kurguladığımız Bodrum Deniz Müzesinde bir araya geldik. Hem izleyiciyle hem de birbiriyle diyaloğa geçen eserlerle müzenin koleksiyonuna nüfuz ettik.

Ve, çağrımızdır: 

“… / Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol / Git gidebildiğin yere.”

— Orhan Veli Kanık
Hürriyete Doğru

_____________

Bodrum Maritime Museum attempts to transform the “Merhaba” [Hello] of the Fisherman of Halicarnassus into a global call for friendship and peace, on the Merhaba Day. Hence, we are highlighting and celebrating April 17th Merhaba Day, the birthday of the Fisherman of Halicarnassus, with an exhibition, Deniz Ülkesi [SeaLand]. 

The exhibition can be visited until June 30, 2024.

Taking along the transformative power of art with us, we have set out on a journey of creative union aiming to reach SeaLand. We wanted to reveal the unifying, cross-border egalitarian and inclusive aspects of art and the seas together as elements of humanity. Thus, we set sail for the SeaLand where all these values of human dignity will be the wind of our life’s route. With a feeling of perpetual freedom, we have navigated far, near and open seas, crossed towns, lakes, oceans, continents, and met in the SeaLand to call for a truly free world. We have come together with artists from Istanbul, London, Lisbon, Zürich, Nisyros, Baku and Bodrum, in the Bodrum Maritime Museum which we have arranged as a unique habitat for living. 

We have permeated the collection of the museum with art works that form a dialogue both with the audience and with each other.

And, our call to you is: 

“… / Be the sail, the oar, the rudder the fish, the water, / And go, go wherever you can.”*

— Orhan Veli Kanık
Hürriyete Doğru [Towards Freedom]
*Translated by Talat Sait Halman

Scroll to top